Podtytuł sekcji

OSTATNIE ARTYKUŁY

Przysłówki częstotliwości

Najważniejsze przysłówki częstotliwości always zawsze ussualy zazwyczaj normally normalnie often często sometimes czasami occasionally okazjonalnie seldom rzadko rarely bardzo rzadko hardly ever prawie nigdy never nigdy  

Daily routine

At home In the morning wake up obudzić się I wake up at 7 am. Budzę się o 7 rano. get up wstać I get up at 7:15 am. Wstaję …

Should i ought to

Spis treści ShouldOught to Czasowniki modalne should i ougt to służą do wyrażania czynności, które powinno się wykonać oraz dawania rad, sugestii, zaleceń. Should should powinno się Przykłady: You should make …