Sekcja podtytuł

OSTATNIE ARTYKUŁY

Dni tygodnia po angielsku

days of the week dni tygodnia Monday poniedziałek Tuesday wtorek Wednesday środa Thursday czwartek Friday piątek Saturday sobota Sunday niedziela  Uwaga! W języku angielskim nazwy dni tygodnia piszemy z wielkiej …

Miesiące po angielsku

month miesiąc months miesiące Nazwy poszczególnych miesięcy: January styczeń February luty March marzec April kwiecień May maj June czerwiec July lipiec August sierpień September wrzesień October październik November listopad December …