Present Simple

Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Służy do opisywania wydarzeń dziejących się regularnie (lub odbywających według harmonogramu), zwyczajów, nawyków, czynności dnia codziennego, faktów i prawd obiektywnych, stanów i uczuć. Używa …