Dni tygodnia po angielsku

days of the week dni tygodnia Monday poniedziałek Tuesday wtorek Wednesday środa Thursday czwartek Friday piątek Saturday sobota Sunday niedziela  Uwaga! W języku angielskim nazwy dni tygodnia piszemy z wielkiej …

Miesiące po angielsku

month miesiąc months miesiące Nazwy poszczególnych miesięcy: January styczeń February luty March marzec April kwiecień May maj June czerwiec July lipiec August sierpień September wrzesień October październik November listopad December …

Present Perfect

Present Perfect to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania przeszłych zdarzeń (takich które się zakończyły, bądź trwają nadal), których skutki odczuwamy obecnie, a także do opisywania zdarzeń i czynności, które …

Present Continuous

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania czynności i wydarzeń dziejących się w danym momencie, oraz w obecnym okresie czasu (w tym tygodniu, miesiącu itp.). Za jego pomocą …