Przysłówki częstotliwości

Najważniejsze przysłówki częstotliwości always zawsze ussualy zazwyczaj normally normalnie often często sometimes czasami occasionally okazjonalnie seldom rzadko rarely bardzo rzadko hardly ever prawie nigdy never nigdy  

Daily routine

At home In the morning wake up obudzić się I wake up at 7 am. Budzę się o 7 rano. get up wstać I get up at 7:15 am. Wstaję …

Should i ought to

Czasowniki modalne should i ougt to służą do wyrażania czynności, które powinno się wykonać oraz dawania rad, sugestii, zaleceń. Should should powinno się Przykłady: You should make an appointment with a …

Must i have to

Czasowniki modalne must i have to służą do wyrażania obowiązków i konieczności. Must must musieć (gdy podmiot sam czuje się zobowiązany do czegoś lub jest czegoś pewien) Przykłady: I must …

Czasowniki modalne

Podstawowe zasady Czasowniki modalne stawiamy bezpośrednio przed głównym czasownikiem (za wyjątkiem pytań) Czasowniki modalne używamy w podstawowej, nieodmiennej formie Czasowniki występujące po czasownikach modalnych stosujemy również w podstawowej formie (bez …

Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne  (reflexive pronouns) to zaimki, które odnoszą się do podmiotu zdania. W języku polskim są to między innymi: się, siebie, sobą. Zaimek zwrotny w pierwszej osobie jest używany, gdy …