Grupy czasowników nieregularnych 1

Podaj trzy formy czasowników nieregularnych
(oddzielając je przecinkami)

I forma, II forma, III forma

/6

1 / 6

otaczać, otoczyć, osaczać, oblegać

2 / 6

pękać

3 / 6

zakładać się, postawić na coś lub na kogoś

4 / 6

licytować, składać ofertę

5 / 6

nadawać, transmitować

6 / 6

rzucać

Your score is

0%