Czasowniki modalne

Podstawowe zasady

  • Czasowniki modalne stawiamy bezpośrednio przed głównym czasownikiem (za wyjątkiem pytań)
  • Czasowniki modalne używamy w podstawowej, nieodmiennej formie
  • Czasowniki występujące po czasownikach modalnych stosujemy również w podstawowej formie (bez „to”)

PODMIOT + CZASOWNIK MODALNY + CZASOWNIK GŁÓWNY + RESZTA ZDANIA