Dni tygodnia po angielsku

days of the week dni tygodnia

Monday poniedziałek
Tuesday wtorek
Wednesday środa
Thursday czwartek
Friday piątek
Saturday sobota
Sunday niedziela

 Uwaga! W języku angielskim nazwy dni tygodnia piszemy z wielkiej litery.