Przysłówki częstotliwości

Najważniejsze przysłówki częstotliwości always zawsze ussualy zazwyczaj normally normalnie often często sometimes czasami occasionally okazjonalnie seldom rzadko rarely bardzo rzadko hardly ever prawie nigdy never nigdy  

Should i ought to

Czasowniki modalne should i ougt to służą do wyrażania czynności, które powinno się wykonać oraz dawania rad, sugestii, zaleceń. Should should powinno się Przykłady: You should make an appointment with a …

Must i have to

Czasowniki modalne must i have to służą do wyrażania obowiązków i konieczności. Must must musieć (gdy podmiot sam czuje się zobowiązany do czegoś lub jest czegoś pewien) Przykłady: I must …

Czasowniki modalne

Podstawowe zasady Czasowniki modalne stawiamy bezpośrednio przed głównym czasownikiem (za wyjątkiem pytań) Czasowniki modalne używamy w podstawowej, nieodmiennej formie Czasowniki występujące po czasownikach modalnych stosujemy również w podstawowej formie (bez …

Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne  (reflexive pronouns) to zaimki, które odnoszą się do podmiotu zdania. W języku polskim są to między innymi: się, siebie, sobą. Zaimek zwrotny w pierwszej osobie jest używany, gdy …

Present Perfect

Present Perfect to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania przeszłych zdarzeń (takich które się zakończyły, bądź trwają nadal), których skutki odczuwamy obecnie, a także do opisywania zdarzeń i czynności, które …

Present Continuous

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania czynności i wydarzeń dziejących się w danym momencie, oraz w obecnym okresie czasu (w tym tygodniu, miesiącu itp.). Za jego pomocą …

Present Simple

Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Służy do opisywania wydarzeń dziejących się regularnie (lub odbywających według harmonogramu), zwyczajów, nawyków, czynności dnia codziennego, faktów i prawd obiektywnych, stanów i uczuć. Używa …