Should i ought to

Czasowniki modalne should i ougt to służą do wyrażania czynności, które powinno się wykonać oraz dawania rad, sugestii, zaleceń. Should should powinno się Przykłady: You should make an appointment with a …

Must i have to

Czasowniki modalne must i have to służą do wyrażania obowiązków i konieczności. Must must musieć (gdy podmiot sam czuje się zobowiązany do czegoś lub jest czegoś pewien) Przykłady: I must …

Czasowniki modalne

Podstawowe zasady Czasowniki modalne stawiamy bezpośrednio przed głównym czasownikiem (za wyjątkiem pytań) Czasowniki modalne używamy w podstawowej, nieodmiennej formie Czasowniki występujące po czasownikach modalnych stosujemy również w podstawowej formie (bez …