Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne  (reflexive pronouns) to zaimki, które odnoszą się do podmiotu zdania. W języku polskim są to między innymi: się, siebie, sobą. Zaimek zwrotny w pierwszej osobie jest używany, gdy …