Czasowniki modalne

Podstawowe zasady Czasowniki modalne stawiamy bezpośrednio przed głównym czasownikiem (za wyjątkiem pytań) Czasowniki modalne używamy w podstawowej, nieodmiennej formie Czasowniki występujące po czasownikach modalnych stosujemy również w podstawowej formie (bez …