Miesiące po angielsku

month miesiąc
months miesiące

Nazwy poszczególnych miesięcy:

January styczeń
February luty
March marzec
April kwiecień
May maj
June czerwiec
July lipiec
August sierpień
September wrzesień
October październik
November listopad
December grudzień

Uwaga! W języku angielskim nazwy miesięcy piszemy z wielkiej litery.