Must i have to

Spis treści

Czasowniki modalne must i have to służą do wyrażania obowiązków i konieczności.

Must

must musieć (gdy podmiot sam czuje się zobowiązany do czegoś lub jest czegoś pewien)

Przykłady:

I must go to work Muszę iść do pracy (bo wiem, że powinienem).
I must do my homework. Muszę odrobić pracę domową (bo chcę mieć dobre stopnie).
I must stop smoking. Muszę przestać palić (bo to niezdrowe).

Przeczenie:

mustn’t / must not nie móc (zakaz)

Przykłady:

You mustn’t use your phone while you are driving. Nie możesz używać telefonu podczas jazdy.
I mustn’t forget my keys. Nie mogę zapomnieć kluczy.

Have to

Uwaga! W 3 osobie liczby pojedynczej – „has to”!

have to musieć (gdy obowiązek jest narzucony z góry)

Przykłady:

I have to go to work. Muszę iść do pracy (bo szef kazał).
have to do my homework. Muszę odrobić pracę domową (wcale mi się nie chce, ale rodzice / nauczyciel każą).
I have to stop smoking. Muszę przestać palić (bo żona mi każe).

Przeczenie:

don’t / doesn’t have to nie musieć / nie być zobligowanym

Przykłady:

You don’t have to go with me. Nie musisz iść ze mną.
I don’t have to eat that. Nie muszę tego jeść.