Present Continuous

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania czynności i wydarzeń dziejących się w danym momencie, oraz w obecnym okresie czasu (w tym tygodniu, miesiącu itp.). Za jego pomocą można także opisać czynności zaplanowane na niedaleką przyszłość, jak również zachodzące obecnie procesy, następujące zmiany.

Budowa

Tworzenie zdań w czasie Present Continuous.

Zdanie twierdzące

W zdaniu twierdzącym w czasie Present Continuous po podmiocie stawiamy odpowiednią formę czasownika „to be” (być), a po nim czasownik właściwy z końcówką „-ing”.

PODMIOT + TO BE + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ING

Steven is talking on the phone.

I’m talking on the phone. We’re talking on the phone.
You’re talking on the phone. You’re talking on the phone.
He’s talking on the phone. They’re talking on the phone.

Pytanie

Pytanie w czasie Present Continuous tworzymy przez inwersję. Zamieniamy miejscami podmiot z odpowiednią formą czasownika „to be” (być).

TO BE + PODMIOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ING

Is Steven talking on the phone?

Am I talking on the phone? Are we talking on the phone?
Are you talking on the phone? Are you talking on the phone?
Is he talking on the phone? Are they talking on the phone?

 Przeczenie

Przeczenie w czasie Present Continuous tworzymy wstawiając pomiędzy odpowiednią formę czasownika „to be”,  a czasownik właściwy słowo „not” (w skrócie: is not = isn’t , are not = aren’t).

PODMIOT + TO BE + NOT +  CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ING

Steven isn’t talking on the phone.

I’m not talking on the phone. We aren’t talking on the phone.
You aren’t talking on the phone. You aren’t talking on the phone.
He isn’t talking on the phone. They aren’t talking on the phone.

Użycie

Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:

Czynności wykonywane w danej chwili i wydarzenia dziejące się w tym momencie.

They are helping grandma in her garden.
I’m watching TV.
It’s raining.
Why are you sitting on my sunglasses?
I’m having a bath.
Mary isn’t sleep.
Ben is having breakfast.
I’m waiting for you.
We’re looking for the stars.

Czynności i wydarzenia dziejące się w obecnym okresie czasu, sytuacje tymczasowe (dzisiaj, w tym tygodniu, w tym miesiącu).

People are buying more cars nowadays.
My brother is looking for a job.
I’m dreaming about holidays.
Kate isn’t working today.
Frank is studying at this weekend.
People are drinking more alcohol these days.
Tom is building a house.
At present I am working as a babysitter.
We are playing computer games.
Only this week, we are working till five o’clock.

Czynności i wydarzenia zaplanowane w bliskiej przyszłości.

Uncle George is arriving this evening.
We are leaving early tomorrow.
We are going shopping at weekend.
Are you doing something tonight?
We are driving to Montenegro tomorrow.
They are visiting us tomorrow.
On Monday I’m having an important meeting.

Opisywanie czynności widocznych na zdjęciu lub rysunku.

They’re playing tennis.
She is dancing.
You’re looking very good.
My dog is swimming.

Zachodzące obecnie procesy, następujące zmiany, sytuacje, które się zmieniają.

My son is growing.
I’m currently losing weight.
Climate is getting warmer.
Times are changing.

(*) Czynności powtarzające się, często takie, które są irytujące dla mówiącego (często występujące z przysłówkami podkreślającymi częstotliwość takimi jak always, constantly).

She’s always talking about him.
He’s always playing computer games.
My husband is constantly staying late at work.
Why are you always leaving the door open?
My neighbours are constantly behaving loud at night.

Określniki czasu

Przydatne przysłówki określające czas, często używane w czasie Present Continuous:

now teraz
right now teraz
at the moment w tym momencie
this morning, afternoon, evening, tego ranka, popołudnia, wieczoru
this week, month, year w tym tygodniu, miesiącu, roku
these days w obecnym czasie
at present teraz
currently bieżąco, w tej chwili
nowadays dziś, teraz, obecnie
tomorrow jutro
soon niebawem, wkrótce
on Saturday w sobotę
tonight dzisiejszej nocy

Określniki czasu zazwyczaj stawiamy na początku lub na końcu zdania w czasie Present Continuous.

Przykłady:

I’m watching TV at the moment.
It’s raining now.
We are leaving early tomorrow.
I’m currently losing weight.
People are drinking more coffee nowadays.

 

Czasowniki nie używane w czasie Present Continuous

Niektóre czasowniki (wyrażające uczucia, stany, przynależność, czynności umysłowe) nie są używane w czasie Present Continuous i nie występują (poza wyjątkami) z końcówką „-ing”.

Czasowniki określające uczucia, emocje i stosunek do czegoś:

love kochać
hate nienawidzić
like lubić
dislike nie lubić
prefer woleć
need potrzebować
hope mieć nadzieję
admire podziwiać, szanować
adore uwielbiać
appreciate doceniać
desire pragnąć
detest nie znosić
believe wierzyć
want chcieć
fear obawiać się
respect szanować
value cenić
wish życzyć
trust ufać
forgive wybaczać
matter znaczyć, odgrywać rolę

 

Czasowniki określające czynności narządów zmysłu:

smell pachnieć, mieć zapach
see widzieć
taste smakować, mieć smak
cost kosztować
hear słyszeć
look wyglądać
perceive postrzegać, postrzegać
feel czuć, odczuwać
sound brzmieć
recognise rozpoznawać
seem wydawać się

 

Czasowniki określające byt i przynależność:

be być
belong należeć
own posiadać
possess posiadać
apply mieć zastosowanie
cost kosztować
depend on zależeć od
fit pasować, być dopasowanym
weigh ważyć, mieć ciężar
contain zawierać
depend zależeć

 

Czasowniki określające czynności umysłowe:

mind mieć coś przeciwko
think myśleć, wyrażać opinię (myślę, że …)
guess sądzić
know wiedzieć, znać
understand rozumieć
mean znaczyć
agree zgadzać się
remember pamiętać
assume przypuszczać
realise zdawać sobie sprawę
believe wierzyć
doubt wątpić
expect przypuszczać, spodziewać się
forget zapominać
recall przypominać sobie
suppose przypuszczać
suspect podejrzewać
understand rozumieć
require wymagać, żądać
satisfy zaspokajać, zadowalać
surprise zaskakiwać, dziwić