Present Perfect

Present Perfect to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania przeszłych zdarzeń (takich które się zakończyły, bądź trwają nadal), których skutki odczuwamy obecnie, a także do opisywania zdarzeń i czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają.

Budowa

Tworzenie zdań w czasie Present Perfect.

Zdanie twierdzące

W zdaniu twierdzącym w czasie Present Perfect po podmiocie stawiamy operator „have” (w 3 osobie liczby pojedynczej „has”), następnie czasownik z końcówką „-ed” lub czasownik nieregularny w III formie.

PODMIOT + HAVE (has) + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ED (lub nieregularny w III formie)

I have worked all night.

(Zmęczony podmiot siedzi nad ranem przy biurku, nadal pracując)

I have worked all night. We have worked all night.
You have worked all night. You have worked all night.
He / She has worked all night. They have worked all night.

Pytanie

Pytanie w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję. Zamieniamy miejscami podmiot z operatorem „have/has”.

HAVE (has) + PODMIOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ED (lub nieregularny w III formie)

Have you worked all night?

Have I worked all night? Have we worked all night?
Have you worked all night? Have you worked all night?
Has he/she worked all night? Have they worked all night.

Przeczenie

Przeczenie w czasie Present Perfect  tworzymy łącząc operator „have/has” ze słowem „not” (haven’t, hasn’t).

We haven’t visited Montenegro yet.

PODMIOT + HAVE (has) + NOT + CZASOWNIK Z KOŃCÓWKĄ ED (lub nieregularny w III formie)

I haven’t visited Montenegro yet. We haven’t visited Montenegro yet.
You haven’t visited Montenegro yet. You haven’t visited Montenegro yet.
He / She hasn’t visited Montenegro yet. They haven’t visited Montenegro yet.

Użycie

Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

Czynności i wydarzenia, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nieprzerwanie do dziś.

I have worked all night. Pracowałem całą noc. (…i nieprzerwanie pracuję)
She has been my friend for many years. Ona jest moją przyjaciółką od wielu lat. (…i nadal się przyjaźnimy)
I have lived in Greece for five years. Mieszkam w Grecji od 5 lat.
I have not seen my parents since October. Nie widziałem moich rodziców od października.
Kate has lived here all her life. Kate mieszka tu całe swoje życie.
Steven has been to Warsaw since Wednesday. Steven jest w Warszawie od środy.

Czynności i wydarzenia z przeszłości, trwające nadal lub zakończone, których skutki obecnie odczuwamy.

I have lost my mobile phone. Zgubiłem mój telefon komórkowy. (skutek – nie mam go teraz)
I have closed the door. Zamknąłem drzwi. (skutek – teraz drzwi są zamknięte)
John has bougt a new car. John kupił nowy samochód. (skutek – ma nowy samochód)
Sarah has broken an arm. (skutek – nie może grać w piłkę)
They have gone. Oni poszli. (skutek – nie ma ich)
I have sold my flat. Sprzedałem swoje mieszkanie (skutek – nie mam go)
You have broken my heart. Złamałaś mi serce. (skutek – teraz jest złamane)
It has stopped raining. Przestało padać (skutek – teraz możemy wyjść na dwór).

Osiągnięcia i doświadczenia życiowe.

Leonardo DiCaprio has won an Oscar award. (skutek – ma go, zrobił karierę)
I have been to Moscow. Byłem w Moskwie.
It is the first time I’ve eaten sushi. To pierwszy raz, kiedy jem sushi.
Maggie has already passed an exam for college. Maggie już zdała swój egzamin na studia.
A man has stood on the Moon. Człowiek stanął na księżycu.
I have just finished my internship at the ministry. Właśnie ukończyłem staż w ministerstwie.

Czynności i wydarzenia, które dopiero co się zakończyły.

The train has just left. Pociąg właśnie odjechał.
Susan has just finished her homework. Susan właśnie skończyła swoją pracę domową.