Przysłówki częstotliwości

Najważniejsze przysłówki częstotliwości

always zawsze
ussualy zazwyczaj
normally normalnie
often często
sometimes czasami
occasionally okazjonalnie
seldom rzadko
rarely bardzo rzadko
hardly ever prawie nigdy
never nigdy