Should i ought to

Spis treści

Czasowniki modalne should i ougt to służą do wyrażania czynności, które powinno się wykonać oraz dawania rad, sugestii, zaleceń.

Should

should powinno się

Przykłady:

You should make an appointment with a doctor. Powinieneś umówić się na wizytę u lekarza.
I should exercise more. Powinienem więcej ćwiczyć.
What should I do? Co powinienem zrobić?

Przeczenie:

shouldn’t nie powinno się

Przykłady:

I shouldn’t have said what I did. Nie powinienem był mówić, co zrobiłem.
She shouldn’t go to this party.  Nie powinna iść na tę imprezę.

Ought to

Znaczy to samo co should, jest używane rzadziej i brzmi bardziej formalnie.

ought to powinno się

Przykłady:

You ought to ask a lawyer’s advice. Powinnaś poprosić o radę prawnika.
She ought to learn english. Powinna nauczyć się angielskiego.
Healthcare ought to be free. Opieka zdrowotna powinna być darmowa.

Przeczenie:

Rzadko stosowane, zwykle używa się shouldn’t.

oughtn’t to / ought not to nie powinno się

Przykłady:

He oughtn’t to do that. Nie powinien tego robić.
He oughtn’t to have said that. Nie powinien był tego mówić.