Przysłówki częstotliwości

Najważniejsze przysłówki częstotliwości always zawsze ussualy zazwyczaj normally normalnie often często sometimes czasami occasionally okazjonalnie seldom rzadko rarely bardzo rzadko hardly ever prawie nigdy never nigdy  

Dni tygodnia po angielsku

days of the week dni tygodnia Monday poniedziałek Tuesday wtorek Wednesday środa Thursday czwartek Friday piątek Saturday sobota Sunday niedziela  Uwaga! W języku angielskim nazwy dni tygodnia piszemy z wielkiej …

Miesiące po angielsku

month miesiąc months miesiące Nazwy poszczególnych miesięcy: January styczeń February luty March marzec April kwiecień May maj June czerwiec July lipiec August sierpień September wrzesień October październik November listopad December …