Zaimki zwrotne

Zaimki zwrotne  (reflexive pronouns) to zaimki, które odnoszą się do podmiotu zdania. W języku polskim są to między innymi: się, siebie, sobą. Zaimek zwrotny w pierwszej osobie jest używany, gdy podmiot odnosi się do siebie w zdaniu. Zaimki zwrotne nie odmieniają się i zawsze występują w tej samej formie.

Na przykład:

Lubię siebie. I like myself.

Odmiana zaimków zwrotnych

W każdej osobie występuje inny zaimek zwrotny. Zaimki zwrotne w liczbie pojedynczej kończą się na „-self”, a zaimki zwrotne w liczbie mnogiej kończą się na „-selves”.

liczba pojedyncza liczba mnoga
1 os. I myself 1 os. we ourselves
2 os. you yourself 2 os. you yourselves
3 os. he himself 3 os. they themselves
she herself
it itself

Przykład:

Przedstawiłem się. I introduced myself.
Przedstawiłeś się. You introduced yourself.
Przedstawił się. He introduced himself.
Przedstawiła się. She introduced herself.
Przedstawiło się. It introduced itself.
Przedstawiliśmy się. We introduced ourselves.
Przedstawiliście się. You introduced yourself.
Przedstawili się. They introduced themselves.

Bezosobowa forma zaimka zwrotnego to oneself.

Zaimki emfatyczne

Zaimki emfatyczne (mające taką samą formę jak zaimki zwrotne) służą podkreśleniu, że jakaś czynność została wykonana samodzielnie (lub samotnie).

Zrobiłem to samodzielnie. I did it myself.
Zrobiłeś to samodzielnie. You did it yourself.
Zrobiła to samodzielnie. She did it herself.
Zrobił to samodzielnie. He did it himself.
Zrobiło to samodzielnie. It did it itself.
Zrobiliśmy to samodzielnie. We did it ourselves.
Zrobiliście to samodzielnie. You did it yourself.
Zrobili to samodzielnie. They did it themselves.

Zaimek emfatyczny z przyimkiem „by”

Czasami stosujemy zaimek emfatyczny z przedimkiem „by” – np. „by myself„, dla podkreślenia, że czynność została wykonana samodzielnie.

Moja córka upiekła ciasto urodzinowe (zupełnie) samodzielnie. My daughter baked a birthday cake all by herself.
Mieszkam sam (samotnie). I live by myself.
On prowadzi swój biznes sam (samodzielnie). He runs his business by himself.

Popularnym (i wpadającym w ucho) przykładem użycia zaimka emfatycznego jest piosenka Celine Dion „All by myself” (co oznacza „zupełnie sama”). Fragment poniżej:

Wyjątki

Czasowniki niewymagające stosowania zaimków zwrotnych

Część czasowników zwrotnych w języku polskim nie wymaga stosowania zaimków zwrotnych w języku angielskim. Są to między innymi:

ubierać się dress
czuć się feel
spotkać się meet
koncentrować się concentrate
myć się wash
golić się shave