Present Perfect

Present Perfect to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania przeszłych zdarzeń (takich które się zakończyły, bądź trwają nadal), których skutki odczuwamy obecnie, a także do opisywania zdarzeń i czynności, które …

Present Continuous

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły. Służy do opisywania czynności i wydarzeń dziejących się w danym momencie, oraz w obecnym okresie czasu (w tym tygodniu, miesiącu itp.). Za jego pomocą …

Present Simple

Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Służy do opisywania wydarzeń dziejących się regularnie (lub odbywających według harmonogramu), zwyczajów, nawyków, czynności dnia codziennego, faktów i prawd obiektywnych, stanów i uczuć. Używa …